Reportage

Rösträtt – sång på förskolan

Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Namnet Rösträtt innehåller en dubbeltydighet. Rätt här står för att använda rösten på rätt sätt, men också en demokratisk aspekt och möjligheten till inflytande och delaktighet. Med projektet vill vi göra en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor.

Projektet startade med en audition i mars 2019. För tillfället är det nio olika sångcoacher, som alla har stor kännedom om barns röster och erbjuder fördjupning inom olika genrer.

UNGA Musik i syd Utvecklingscentrum fokuserade 2019 på ALLA BARNS RÖSTER & SÅNG och under 2020 på SÅNG & SPRÅK.

Här kan du läsa mer om Kunglig Musikaliska akademiens nationella upprop om barns sång.


Relaterade filmer