Reportage

Polska – Dance Paths

Den svenska folkdansen polska, både namnet och själva dansen, har sin bakgrund i renässansens Polen. Nu, några hundra år senare, håller vi på att återupptäcka de polska och svenska folkmelodiernas och dansernas gemensamma rötter. Vad har polska danser från gamla notböcker för koppling till låtar ur levande tradition som traderats fram till vår tid av byaspelmän, danser med namn som chodzony. wiwat, kujawiak, mazurek, oberek å ena sidan, och olika typer av polska å andra sidan? Vilka är skillnaderna och likheterna i rytmer, melodier och danssteg? Är det också möjligt att hitta en gemensam bakgrund för sångrepertoaren?