Reportage

Helsingborg Pianofestival 2017

2017 firade Helsingborg Pianofestival femton år. Här får du veta hur det började, hur arbetet fortgår och vilken betydelse festivalen har för såväl ortsbor och internationellt.


Relaterade filmer