Konsert

Crossing Borders

En konstellation av sju orkestermusiker med solistkapacitet har skapats för just denna festival. När man lyssnar på musikerna var för sig – avtryck finns det gott om – slås man av den stora spännvidden. I gruppen finns uttryck för avantgarde, vackra ballader, enkla visor, kraftfull och ösig musik.

Filmen spelades in 4 augusti 2018 under Ystad Sweden Jazz Festival.


Relaterade filmer