Extrainsatt

Lunds Vokalensemble

Lunds Vokalensemble är en blandad kör med drygt 30 sångare, som alla har en stor kärlek till körmusik och en stark vilja att förmedla känslor och uttryck genom musiken. Allt sedan starten 1990 har kören arbetat med en mycket bred repertoar, från renässansmusik till helt nyskrivna verk. Kören beställer regelbundet nyskriven musik, de senaste åren av bl.a. Jacob Mühlrad och Anna-Lena Laurin. Körens grundläggande rena, transparenta och homogena klang som utvecklades under tidigare dirigenten Ingemar Månsson är fortfarande ett kännemärke, men sedan Martin Arpåker tog över kören 2017 har dynamiken utvecklats ytterligare och uttrycket breddats. Sydsvenskans Alexander Agrell berömde i en recension våren 2019 körens ”varma och fulla klang, den fina balansen mellan stämmorna, den plastiska fraseringen och förmågan att nyansera inuti fraserna och texterna”.

2020 är det 30 år sedan Lunds Vokalensemble bildades och programmet för denna jubileumskonsert gör nedslag i några verk som varit särskilt viktiga för kören.

 

Kördagar i Lund ställer inte in, vi ställer om – och blir en nästan helt igenom digital festival i år!
Det är ingen slump att ”special” rimmar på ”digital”, för det är i stort sett så mötet får ske mellan körerna och deras publik, via dataskärmen. Konserterna direktsänds och spelas in från Domkyrkan i Lund där man också kan upplevas dem fysiskt (ej fredag) av ett mycket begränsat antal personer* Mer information om festivalen finns på lundchoralfestival.org


Relaterade filmer