Reportage

Väggarna vaknar

I samband med att Kristianstad fyllde 400 år 2014 blev 800 elever i åk 9 kompositörer när de tonsatte historiska byggnader i staden. Till sin hjälp hade de tonsättarna Linda Alexandersson, Eva Kunda Neidek, Pär Moberg och Allan Skrobe.