Reportage

Rösträtt – sång på förskolan i hela Sverige!

Varför är nationella projektet Rösträtt – Sång på förskolan så viktigt?

“Jag ser framför mig att om 20 år så är det en massa vuxna som går omkring och säger; Jag kan sjunga!”, säger Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare för Rösträtt-sång på förskolan i Region Stockholm.

Rösträtt – Sång på förskolan är en nationell rörelse som idag består av 20 av landets 21 regioner som alla är engagerade i arbetet med att ge barn tillgång till sin röst och till sång.  Sången stärker förmågan att uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter, vilket uppmuntrar till barns delaktighet och medbestämmande! Det som händer tidigt i en barns liv får betydelse för hela livet.

 


Relaterade filmer