Reportage

Musik för integration

Hur kan vi från musikerhåll och med musikens hjälp verka för integration? Och hur kan vi, från regionalt musikhåll, bli bättre på att nå och inkludera alla svenskar? Det var frågor som UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, mot bakgrund av vår tids folkvandringar och flyktingkrisen 2015, ställde inom fokusområdet Musik för integration och projektet Bro bro breja 2017.

Här berättar vi om vad vi gjorde under integrationens år på UNGA Musik i Syd. Filmen är inspelad under höstens två välbesökta integrationsdagar på Kulturkvarteret Kristianstad: konferensen Musik för integration och musikfesten Världens julkalas.