Reportage

Malmö Chamber Music

Här har vi fångat röster och ögonblick från Malmö Chamber Music 2016.

Musik i Syds kammarmusikfestival Malmö Chamber Music ägde rum mellan 2016 – 2018 med konstnärlige ledaren Håkan Hardenberger i spetsen.


Relaterade filmer