Reportage

Future Legends: Zofia William Åsenlöf

Åsenlöf är röstkonstnär och musiker. Under 10 år har hon genom musikaliskt arbete och undersökande utvecklat sitt röstregister och har sin bakgrund inom improvisation och utvidgade experimentella rösttekniker. Åsenlöf är verksam i olika bandkonstellationer samt med diverse soloprojekt, dessutom har hon komponerat till teater och film. När man lyssnar på Zofia är det svårt att förstå att alla dessa fantastiska ljud och läten faktiskt är hennes egen röst!