Reportage

Forskare berättar – föredrag med genusvetaren Vanja Hermele

Den 26 maj 2016 föreläste Vanja Hermele i UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums föreläsningsserie Forskare berättar på Kulturkvarteret Kristianstad. Vanja är genusvetare och författare med stor erfarenhet av feministiskt arbete på kulturfältet. I sin föreläsning går hon igenom de argument och ideer som hindrar konsten från att uppnå sin fulla potential. Till grund för slutsatserna i föreläsningen ligger hennes olika publikationer om film-, scen- och bildkonsten. I sin pågående doktorsavhandling tittar hon på hur kulturpolitiska visioner omsätts i praktiken och har i många år studerat jämställdhets- och mångfaldsintegrering på kulturfältet utanför akademin.