Reportage

Barns rätt!

Lyssna på vad bland annat barnen säger om sina rättigheter som snart blir lag!

Filmen spelades in 15 november 2018 på Kulturkvarteret Kristianstad under UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums konferensdag Barns rätt.