Konsert

Solala: Happy

SjungGung är barnens egen körfestivalkonsert under Lund Choral Festival då 400 mellanstadiebarn från musikklasser och kulturskolor i Skåne sjunger tillsammans med några av sina favoritartister. Under ledning av Staffan Paulson som sedan starten 2006 arrangerat låtarna, repeterat med alla barnen, engagerat artisterna och lett konserterna inför fulla hus.

www.lundchoralfestival.org