Konsert

Stormaktstidens musik

Regalskeppet Kronan förliste 1676 i Östersjön och med henne följde 800 man i djupet. Drygt 300 år senare, 1980, hittades vraket med bl. a. unika fynd av musikinstrument och andra ljudredskap.

30-årsfirande Ensemble Mare Balticum spelar i denna konsert musik från 1600-talets mäktigaste örlogsfartyg sammanflätat med berättelser om fartyget och dess historia berättat av musikarkeolog Cajsa S. Lund

Vem spelade ombord?

Varför spelade man?

När spelade man?

Vad spelade man?

Dessa frågor levandegörs och förklaras i denna unika konsert, inspelad i Klosterkyrkan i Ystad 5 maj 2019.


Relaterade filmer