Konsert

Lärkans sång är alls intet lång

Ensemble Mare Balticum på Torups slott – renässansens klanger i sin rätta miljö!

Tänk er ett slott vackert beläget i en grönskande bokskog, med anor från 1500-talet.

Föreställ er sedan musiker som trakterar 1500-talets instrumentarium, iklädda tidstypiska dräkter spelandes mjuka klanger på fiddla, dulcian, luta och viola da gamba, Vi hör även trummans dova toner som kontrasteras av virvlande toner på en glad blockflöjt, och det hörs slingor av såväl kärlekssånger som taktfasta dansmelodier.

Ensemble Mare Balticum står för specialkompetens inom verksamhetsområdet tidig musik. Musiken är fram till och med 1600-talet och kommer framför allt från länderna kring Östersjön. Musikerna har stor erfarenhet av att presentera en unik form av renodlade konserter. De ger också historiska, pedagogiska konsertprogram där de levandegör historia med musik, för såväl vuxna som för barn och unga. Ensemble Mare Balticum startade 1989 och har tagit sitt namn efter Östersjön – Mare Balticum.

Konsertfilmen är inspelad på Torups slott den 18 november 2020


Relaterade filmer