Konsert

Marin/Marin på Korrö

Denna kritikerrosade svenska duo utforskar och förnyar ständigt duospelets möjligheter. De turnerar i hela världen med sina riviga polskor, lyriska 1700-talsmenuetter och tunga grooves. Repertoaren är varierad och färgstark. Musikerna leker fram fraser i alltjämt förnyade skepnader. Här får du ta del av ett av Sveriges mäktigaste duospel på fiol med Mia Marin och Mikael Marin. I förgrunden de dynamiska dansarna Petra Eriksson och Anton Schneider med några nummer ur en föreställning om folklig menuett.

Konserten spelades in i juli 2014 under Korröfestivalen.


Relaterade filmer