Konsert

En del av något större av Hanna Blomberg

“Musiken utvecklar sig från en ensam ton till en organisk helhet, och lyssnaren påminns om att musiken som fenomen aldrig utvecklas efter en linjär kurva.” /Matti Edén, Sydsvenskan

I november 2022 gavs konserten Alla tiders musik – ett unikt möte mellan kammarorkestern Musica Vitae och ensemblen för tidig musik, Ensemble Mare Balticum. Under konserten uruppfördes tonsättaren Hanna Blombergs specialbeställda verk En del av något större.

Hanna Blomberg har en bakgrund som folkmusiker och ingår bland annat i Trio Wolski som 2020–2021 var en av Musik i Syds Ensembles in Residence. Det folkmusikaliska tonspråket har hon tagit med sig in i sitt komponerande.

– Jag bestämde mig först för att stycket skulle heta ”En del av något större”. Stycket handlar om att allting som existerar förhåller sig till något större och den symboliken präglade processen när jag skrev stycket, säger Hanna Blomberg.

Konserten spelades i på Palladium Malmö den 27 november 2022.

Före konserten träffades trion som på olika sätt bidragit till verkets tillblivelse: tonsättaren Hanna Blomberg, musikprofessorn Mattias Lundberg och Musik i Syds vd Susanne Rydén för att samtala om verkets tillkomst. Se reportaget nedan.


Relaterade filmer