Extrainsatt

Vokalensemblen VOS

VOS bildades 2015 under namnet Malmö Live Vokalensemble av Sofia Söderberg som hade dirigentuppdraget till och med april 2018. VOS är i sin fullständiga uppställning en blandad kör med 24 sångare. Kören startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi. Idag har ensemblen ett bredare verksamhetsområde och har inlett samarbete med Lunds domkyrka samtidigt som relationen till Malmö Live resulterar i flera projekt tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Namnet står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över.

Sedan april 2018 är domkyrkoorganisten Robert Bennesh dirigent och konstnärlig ledare för VOS. Susannah Carlsson är biträdande domkyrkoorganist i Lunds domkyrka.

 

Kördagar i Lund ställer inte in, vi ställer om – och blir en nästan helt igenom digital festival i år!
Det är ingen slump att ”special” rimmar på ”digital”, för det är i stort sett så mötet får ske mellan körerna och deras publik, via dataskärmen. Konserterna direktsänds och spelas in från Domkyrkan i Lund där man också kan upplevas dem fysiskt (ej fredag) av ett mycket begränsat antal personer* Mer information om festivalen finns på lundchoralfestival.org


Relaterade filmer