Extrainsatt

Vokalensemblen VOS

VOS bildades 2015 under namnet Malmö Live Vokalensemble av Sofia Söderberg som hade dirigentuppdraget till och med april 2018. VOS är i sin fullständiga uppställning en blandad kör med 24 sångare. Kören startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi. Idag har ensemblen ett bredare verksamhetsområde och har inlett samarbete med Lunds domkyrka samtidigt som relationen till Malmö Live resulterar i flera projekt tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Namnet står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över.

Sedan april 2018 är domkyrkoorganisten Robert Bennesh dirigent och konstnärlig ledare för VOS. Susannah Carlsson är biträdande domkyrkoorganist i Lunds domkyrka.

 

Konserten är en live-inspelning från Kördagar i Lund SPECIAL 12–17 oktober 2020, en anpassad version av Lund Choral Festival som under pågående pandemi inte kunde genomföras i full skala. Mer information om festivalen finns på lundchoralfestival.org


Relaterade filmer