Extrainsatt

Tips och råd i coronatid från körförbunden

Lovisa Kronstrand Alinder är nationell körpedagog för Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf). Arbetet för SKsf innebär konstnärligt ansvar för Nationella Ungdomskören (NUK) samt ett uppdrag att befrämja körsången i landet inom Svenska kyrkan med särskild inriktning på barn och unga.

Lovisa har varit med i en nationell arbetsgrupp som utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång, tagit fram tips och råd i coronatid till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten. Riktlinjerna har tagits fram  av Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR.

Hör Lovisa berätta om hur det  gått för körmedlemmar att hantera höstens verksamheter under pandemin.