Extrainsatt

Petri Sångare

Omsorgen om och samspelet mellan text och musik har blivit signum för Malmöbaserade Petri Sångare och dess dirigent Alexander Einarsson. Körens främsta genre är a cappellamusik, men man framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då gärna i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Sedan starten 2010 har kören vunnit framgång även internationellt, senast 2018 då de tilldelades guldmedalj i kategorierna Musica Sacra a cappella och Musica Contemporanea vid Worlds Choral Games i Sydafrika.

 

Kördagar i Lund ställer inte in, vi ställer om – och blir en nästan helt igenom digital festival i år!
Det är ingen slump att ”special” rimmar på ”digital”, för det är i stort sett så mötet får ske mellan körerna och deras publik, via dataskärmen. Konserterna direktsänds och spelas in från Domkyrkan i Lund där man också kan upplevas dem fysiskt (ej fredag) av ett mycket begränsat antal personer* Mer information om festivalen finns på lundchoralfestival.org


Relaterade filmer