Extrainsatt

Korallerna

Denna konsert tar oss med ut på havet och vi möter kompositioner av bl.a Vaughan Williams och Schumann. Vattenmotiven blandas med sånger om Havets Stjärna, vår Madonna över böljorna: Jungfru Maria.

Damkören Korallerna är en ung, framgångsrik damkör och ett välkänt inslag i Lunds sång – och musikliv sedan den grundades år 1978 av Eva Svanholm Bohlin. Kören leds sedan år 2012 av Linda Alexandersson som arbetar som dirigent och frilansande tonsättare. Repertoaren är blandad: klassisk och modern, profan och sakral. Kören hörs ofta i Lunds domkyrka, men också i många andra sammanhang, och har en lång internationell tävlingstradition. Korallerna strävar efter att hålla hög musikalisk standard och att ständigt utvecklas som ensemble. Detta tillsammans med ambitionen att skapa en härlig gemenskap för körens sångare.

Konserten spelades in live från Lunds domkyrka den 13 okt kl. 12:00

 

Kördagar i Lund ställer inte in, vi ställer om – och blir en nästan helt igenom digital festival i år!
Det är ingen slump att ”special” rimmar på ”digital”, för det är i stort sett så mötet får ske mellan körerna och deras publik, via dataskärmen. Konserterna direktsänds och spelas in från Domkyrkan i Lund där man också kan upplevas dem fysiskt (ej fredag) av ett mycket begränsat antal personer* Mer information om festivalen finns på lundchoralfestival.org


Relaterade filmer