Extrainsatt

Aerial Roots | Hans Pålsson & Göran Söllscher

Få är så aktade inom den svenska konstmusiken som Hans Pålsson och Göran Söllscher. Här strålar de samman i ett unikt samarbete där gitarren och pianot klingar sida vid sida och var för sig. Programmet sträcker sig från J S Bach, via Boccherini, Beethoven och Manuel María Ponce, till nyare tongångar av Daniel Börtz och Ylva Fred, vars verk Aerial Roots hade sitt uruppförande när konserten spelades in. Verket var en sambeställning av Musik i Syd, Musik i Blekinge, Musik Hallandia och Länsmusiken – Kalmar läns musikstiftelse.

Konserten är inspelad på Landskrona teater den 23 oktober 2020.